دکتر گیسو حاتمی


سمت:رئیس اداره آموزش مداوم دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر 

    رئیس مرکز آموزشی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر

دبیر بسته آمایش سرزمینی ماموریت گرایی آموزش مداوم

 

 

مرتبه علمی: دانشیار      


رشته تحصیلی: متخصص کودکان

CV

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >