آخرين اخبار

25 ارديبهشت 1401
قصور پرستاری ومامایی
شناسه برنامه: cp181105 عنوان برنامه: قصور پرستاری ومامایی تاریخ شروع: دوشنبه 13 تیر 1401 - 09:00 تاریخ پایان: دوشنبه 13 تیر 1401 - 12:00 عنوان مرکز: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 3 بار ازمون 72 ساعت وقت ارزشیابی کنید

 

25 ارديبهشت 1401

کنفرانس علمی یکروزه ( مجازی ) سمانهای دندانپزشکی
https://oc.bpums.ac.ir/seman/

کنفرانس علمی یکروزه ( مجازی ) سمانهای دندانپزشکی https://oc.bpums.ac.ir/seman/

 

21 ارديبهشت 1401
COPDبیماریهای انسدادی مزمن ریه


کنفرانس علمی یکروزه (وبینار ) COPD بیماریهای انسدادی مزمن ریه https://oc.bpums.ac.ir/copd2/

 

19 ارديبهشت 1401
وبینار ضایعات غدد بزاقی
اداره آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی وبینار ضایعات غدد بزاقی https://oc.bpums.ac.ir/zaieat/

 

19 ارديبهشت 1401
وبینار جراحی بیماران شکاف کام و لب
وبینار جراحی بیماران شکاف کام و لب https://oc.bpums.ac.ir/kamolab/ دکتر سامان جوکار استادیار - متخصص جراحی دهان ، فک و صورتخرداد 23 1401 ساعت 11 تا 12

 

18 ارديبهشت 1401
استفراغ در نوزادان
اداره آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی بوشهر وبینار استفراغ در نوزادان https://oc.bpums.ac.ir/estefragh/ 08 / 03 / 1401

 

18 ارديبهشت 1401
سو ء جذب
بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی گروه کودکان وبینار سوءجذب در کودکان 25/02/۱۴۰1 https://oc.bpums.ac.ir/sojazb/ 1401/03/09

 

18 ارديبهشت 1401
آرتریت در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر معاونت آموزشی – اداره آموزش مداوم گروه کودکان کنفرانس علمی یکروزه ( مجازی ) آرتریت در کودکان https://oc.bpums.ac.ir/arthritis1401/ 1401/03/25

 
 << اخبار فروردین اخبار خرداد >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >