زردی در نوزادان

1 امرداد 1402

وبینار زردی در نوزادان
www.skyroom.online/ch/bpums1/cme

تاریخ
موضوع سخنران تخصص8
تا
9


علائم
علت
درمان
زردی در نوزادان


محمد صالح طبیب
استادیار نوزادان

UploadedFiles/xfiles/اطلاغیه(14).DOC

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.