ایتولوژی و علل ایجاد ضایعات سرویکالی و نحوه مدیریت و روش های درمانی

24 ارديبهشت 1401ایتولوژی و علل ایجاد ضایعات سرویکالی و نحوه مدیریت و روش های درمانی 1401/03/21 9 الی10

استادیار ترمیمی دکتر فاطمه درویشی https://oc.bpums.ac.ir/cervical2/

UploadedFiles/xfiles/اطلاعیه1401(5).doc

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.