وبینار ضایعات غدد بزاقی

19 ارديبهشت 1401
اداره آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی
دانشکده دندانپزشکی

وبینار ضایعات غدد بزاقی
https://oc.bpums.ac.ir/zaieat/

UploadedFiles/xfiles/غدد بزاقی(1).jpg

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.