پی آر پی یا پلاسما تراپی (بيولوژيك ايمونوتراپي)

4 ارديبهشت 1401
پی آر پی یا پلاسما تراپی (بيولوژيك ايمونوتراپي)27/2/1401 با تدریس دکتردکترافشین شیرکانی به صورت مجازی برگزار میگردد

UploadedFiles/xfiles/لینک.docx

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.