وبینار ترومای عروقی

10 خرداد 1400
وبینار ترومای عروقی

لینک: https://oc.bpums.ac.ir/vascular/
استادیار جراحی قلب دکتر میکائیل رضایی

UploadedFiles/xfiles/دکتر میکائیل رضایی(1).pdf

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.