فهرست فرم ها

  سوالات پزشکان عمومی از گروه روانپزشکان هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
سوالات پزشکان عمومی از گروه روانپزشکان هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  فرم نیاز سنجی آموزش مداوم پزشکان
لطفا سطح نیاز خود را برای برگزاری برنامه زیر از شماره 1 الی 5 نمره دهی نمایید. ( نمره 1 پایین ترین و نمره 5 بالاترین امتیاز را دارد )
  فرم نیاز سنجی آموزش مداوم پرستاران
لطفا سطح نیاز خود را برای برگزاری برنامه زیر از شماره 1 الی 5 نمره دهی نمایید. ( نمره 1 پایین ترین و نمره 5 بالاترین امتیاز را دارد )
  فرم شرکت در جلسات آنلاین

  پرسشنامه نظر سنجی برنامه های آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی
نیاز به تکمیل قسمت مشخصات فردی که ستاره دار نمی باشد نیست.
  پرسشنامه نیاز سنجی آموزش مداوم درجامعه علوم پزشکی
نیاز به تکمیل قسمت مشخصات فردی که ستاره دار نمی باشد نیست.
  فرم نظرسنجی برنامه های آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی

  تماس با ما
نشاني :بوشهر – خيابان معلم – روبروي ستاد اقامه نماز – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني بوشهر – معاونت آموزش و تحقيقات- طبقه دوم – دفتر آموزش مداوم جامعه علوم پزشكي تلفن: 07733330837 فاكس: 07733330837 ايميل: cmebpums@yahoo.com
 
< >