فرم نیاز سنجی آموزش مداوم پزشکان

لطفا سطح نیاز خود را برای برگزاری برنامه زیر از شماره 1 الی 5 نمره دهی نمایید. ( نمره 1 پایین ترین و نمره 5 بالاترین امتیاز را دارد )
احتراما نظر به اینکه آگاهی از نظرات و پیشنهادات شما در آموزش مداوم در ارائه آموزش های مطلوب و متناسب با شرح وظایف حرفه ای شما تاثیر به سزایی دارد . تلاش میشود تا با تعیین اولویت نیاز های آموزشی ، نسبت به اجرا ی برنامه های کارمند اقدام نماییم از این رو از شما در خواست می شود تا با مطالعه دقیق پرسشنامه نیاز سنجی گروه پرستاری نسبت به پاسخ سوالات مطرح شده به صورت کامل و دقیق اقدام نمائید . لازم به ذکر است این پرسشنامه بی نام بوده و اطلاعات آن نزد پرسشگر محرمانه باقی می ماند .
کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >