پرسشنامه نیاز سنجی آموزش مداوم درجامعه علوم پزشکی

نیاز به تکمیل قسمت مشخصات فردی که ستاره دار نمی باشد نیست.
ضمن تشكر از همكاري شما،پرسشنامه ای که در پیش رو دارید مربوط به نیاز سنجی آموزش مداوم در جامعه علوم پزشکی مشمول آموزش مداوم می باشد. اميد به اینکه با صرف حوصله و پاسخ صادقانه خود، این اداره را در پیشبرد این مهم مساعدت و یاری فرمائيد. لازم به ذكر است كه اطلاعات شما محرمانه خواهد بود.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :  
تلفن :  

محل خدمت: *

شهر: *

جنسیت: *
    
رشته: *

سنوات خدمت: *

1)من از برنامه های آموزش مداوم برای..................... استفاده می کنم: *
            
سایر

2-چه روز و یا روز هایی را برای شرکت در باز آموزی ترجیح می دهید؟ *
              
3-چه زمانی از روز را برای شرکت در بازآموزی ترجیح می دهید؟ *
        
4-کدام یک از روش های ذیل را برای به دست آوردن دانش جدید که به درد عملکرد بالینی تان می خورد را موثرتر یافته اید؟ *
            
سایر....

5- انتخاب من برای یک دوره آموزش مداوم دستیابی به..... .می باشد.
                
سایر....

6- برای باز آموزی ..................... را ترجیح می دهید؟ *
            
سایر...

7-چه پیشنهاد و یا پیشنهاداتی برای بهبود برنامه های آموزش مداوم دارید؟

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۴
 

< >