فرم نظرسنجی برنامه های آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی

جامعه محترم علوم پزشکی و پیراپزشکی استان، خواهشمند است فرم بررسی نیازهای آموزشی ذیل از شماره 1 تا 10 اولویت بندی کنید. همکاری شما در هر چه بهتر برگزار کردن برنامه های آموزشی بسیار موثر می باشد.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :  
تلفن :  

بیماری ویروسی کرونا

طب کار

بیماریهای خود ایمنی

علوم فناوری های نوین آزمایشگاهی پزشکی

دارو درمانی اختلالات عصبی

سمپوزیوم پای دیابتی

کودک بدحال

فشار خون اولیه

انتقال خون و مسایل قانونی و اخلاقی و مشکلات اجرایی مربوط به آن

علوم مراقبت از زخم و معرفی پانسمان پزشکی های نوین

مراقبت از زخم ها وپانسمانهای جدید استونی

مراقبت تنفسی نوزادان

علوم دیابت وتوجهات پرستاری مربوط به آن

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۳
 

< >