کودکان


1 اسفند 1399
وبینار انواع بدخیمی ها در کودکان دکتر نادر شکیب آزاد فوق تخصص خون کودکان3/12/99
وبینار انواع بدخیمی ها در کودکان دکتر نادر شکیب آزاد فوق تخصص خون کودکان3/12/99

 

4 آذر 1399
بیماریهای شایع عفونت تنفسی کودکان ( 2)
بیماریهای شایع عفونت تنفسی کودکان ( 2)

 

6 مهر 1393
کنفرانس ادواری بیماریهای کودکان بوشهر بیمارستان شهدای خلیج فارس 6/7/1393-20/7/1393-4/8/1393-18/8/1393-2/9/1393-16/9/1393-1/10/1393-7/10/1393-21/10/1393- 5/11/1393-19/11/1393-3/12/1393-10/12/1393-17/12/1393-24/12/1393
کنفرانس ادواری بیماریهای کودکان بوشهر بیمارستان شهدای خلیج فارس که با اعضای هیات علمی کودکان دانشگاه با ارائه کیس های مختلف انجام میگیرد و موضاعات بروز در علم پزشکی مطرح میشود 6/7/1393-20/7/1393-4/8/1393-18/8/1393-2/9/1393-16/9/1393-1/10/1393-7/10/1393-21 ...

 
 
 
< >