مامایی


28 دی 1399
وبینارمدیریت شوک درخونریزی های مامایی
دکتر علی کظیمی –متخصص طب اورژانس هییت علمی: مربی مامایی کارشناسی ارشد صدیقه افراسیابی دکتر صغری قاسمی متخصص زنان آقای محمد مالکی کارشناس ارشدبیوشیمی

 

29 بهمن 1397
کارگاه آموزشی احیاء پیشرفته
هدف کلی این کارگاه آموزشی به طور خلاصه ارتقای سطح علمی مشمولین در زمینه احیا پیشرفته است.

 
 
 
< >