شوک


28 دی 1399
وبینارمدیریت شوک درخونریزی های مامایی
دکتر علی کظیمی –متخصص طب اورژانس هییت علمی: مربی مامایی کارشناسی ارشد صدیقه افراسیابی دکتر صغری قاسمی متخصص زنان آقای محمد مالکی کارشناس ارشدبیوشیمی

 
 
 
< >