در


28 دی 1399
وبینارمدیریت شوک درخونریزی های مامایی
دکتر علی کظیمی –متخصص طب اورژانس هییت علمی: مربی مامایی کارشناسی ارشد صدیقه افراسیابی دکتر صغری قاسمی متخصص زنان آقای محمد مالکی کارشناس ارشدبیوشیمی

 

6 مهر 1393
کارگاه استفاده ازونتیلاتور و سایر تجهیزات تخصصی1393/10/15بیمارستان اموزشی درمانی قلب بوشهر
کارگاه استفاده ازونتیلاتور و سایر تجهیزات تخصصی1393/10/15بیمارستان اموزشی درمانی قلب بوشهر با حضور استاد فریهخته و هیات علمی دانشگاه جناب اقای دکتر بحتویی برگزار شدکه ایشان کار با این دستگاه را به گروه اموزش دادند

 
 
 
< >