برنامه مدون چگونه برنامه ای است؟


سرفصلهای برنامه از سوی اداره کل به دانشگاهها ابلاغ می شود. هر دانشگاه نیز موظف است در اطلاعیه ها، کلمه «مدون» را قبل از نام برنامه قید نموده و هنگام صدور گواهی نیز این کلمه تایپ می شود.

تعداد بازدید:   ۴

برگشت

< >