برای اصلاح اطلاعاتی از پروفایل که قابل ویرایش نیست،"به استثنای کد ملی" چه اقدامی باید انجام داد ؟


کاربر محترم در صورتی که نام، نام خانوادگی یا رشته تحصیلی شما در سامانه اشتباه ثبت شده باشد، جهت ویرایش آن لازم است با دانشگاه مرکز میزبانتان تماس حاصل فرمایید.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >