در صورت گذراندن دوره ای که منجر به اخذ مدرک تحصیلی معتبر شود، آیا موظف به کسب امتیاز هستم؟


خیر، در آن دوره تحصیلی از کسب امتیاز آموزش مداوم معاف می باشید.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >