مراحل ثبت گواهی های بازآموزی که قبل از راه اندازی سامانه دریافت کرده ام ، چیست؟


کاربر محترم برای ثبت امتیاز گواهی های کسب شده مراحل ذیل را انجام دهید :

* به کارنامه باز آموزی خود مراجعه کنید.
* با توجه به نوع گواهی "فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، خارج از کشور ، سوابق خارج از سامانه ما قبل سال 91" از طریق لینک مربوطه اقدام به ثبت سوابق خود نمایید.
* جهت پیگیری و تأیید امتیاز سوابق ثبت شده لازم است با دانشگاه مرکز میزبانتان تماس حاصل فرمایید.


تعداد بازدید:   ۵

برگشت

< >