مواد آموزشي
1

18 خرداد 1392
جراحي
جراحي

 

4 خرداد 1392
روانپزشكي
1-اختلال افسردگی اساسی 2-اختلالات روان تني 3-كارگاه 4-سوئ مصرف مواد

 

4 خرداد 1392
شير مادر متخصصين كودكان
1-PERSISTENT DIARRHOEA 2-اصول تغذیه با شیرمادر 3- مشکلات شیردهی

 

28 ارديبهشت 1392
كنفرانس علمي يكروزه كورتيكواستروئيدها

 

7 ارديبهشت 1392
کارگاه ایمنی در آزمایشگاه

 

7 ارديبهشت 1392
برنامه مدون دندان پزشكي

 

14 اسفند 1391
سمنیار تازه های طب داخلی

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >