اهميت موضوع

1391/2/25 0:0

 

 امروزه بدليل گستردگي جغرافيايي كشور و به تبع آن دانش آموختگان علوم پزشكي كه تحت عنوان جامعه پزشكي از ايشان ياد مي شود بدليل به روز رساني سريع علوم پزشكي، نياز مداوم تمديد اعتبار مجوز فعاليت شركت در برنامه هاي آموزش مداوم از نيازهاي مبرم اين گروه است. از طرفي حضور آنان در مراكز استان ها براي برخورداري از آموزش هاي رايج در سمينارها و همايش ها مستلزم تعطيل نمودن كار و قبول خطر سفرهاي جاده اي است. همين مسائل بوده است كه نياز به خودآموزهاي مكتوب را برانگيخته است. اما آنچه واضح و مبرهن است اينست كه بهترين گزينه در عصر حاضر شيوه هاي الكترونيكي مبتني بر شبكه اينترنت و رايانه مي باشد. مزاياي اين شيوه آموزش كه اصطلاحا از آن بعنوان آموزش مجازي يا الكترونيكي Elearning ياد مي شود شامل موارد زير است:
·         فرا زمان و فرامكان بودن
·         اقتصادي بودن هزينه هاي  توليد و عرضه
·         امكان بروز رساني آسان
·         دسترسي آسان براي همه
·         كيفيت بالاي محتواي آموزشي
·         آسان بودن بهره برداري براي كاربران
·         امكان برگزاري آزمون هاي متعدد
·         امكان رهگيري فراگيران در طول درس


 

 


تاریخ بروز رسانی:   12 مهر 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >