فرم نظرسنجی برنامه های آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی

جامعه محترم علوم پزشکی و پیراپزشکی استان خواهشمند است فرم بررسی نیازهای آموزشی ذیل از شماره 1 تا 10 اولویت بندی کنید. همکاری شما در هر چه بهتر برگزار کردن برنامه های آموزشی بسیار موثر می باشد.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

بیماری ویروسی کرونا
بیماری ویروسی کرونا


طب کار

بیماریهای خود ایمنی

علوم فناوری های نوین آزمایشگاهی پزشکی

دارو درمانی اختلالات عصبی

سمپوزیوم پای دیابتی

کودک بدحال

فشار خون اولیه

انتقال خون و مسایل قانونی و اخلاقی و مشکلات اجرایی مربوط به آن

علوم مراقبت از زخم و معرفی پانسمان پزشکی های نوین

مراقبت از زخم ها وپانسمانهای جدید استونی

مراقبت تنفسی نوزادان

علوم دیابت وتوجهات پرستاری مربوط به آن

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱۷۰
 

< >