کارگاه ارزیابی و درمانهای دستی ستون فقرات کمری با تکنیک مولیگان (سطح1)

5 اسفند 1393
ارزیابی و درمانهای دستی ستون فقرات کمری با تکنیک مولیگان (سطح1)1393/12/21و1393/12/22برای آشنایی جامعه فیزیوتراپی باتکنیکهاودرمانهای جدید وآشنایی شرکت کنندگان با تکنیک مولیگان درارزیابی ودرمان مشکلات ستون فقرات کمری با اعضای کمیته علمیدکتر لیلا رهنما (دکترای تخصصی فیزیوتراپی -عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران)-- دکتر اکرم فرهادی(دکترای تخصصی سالمند شناسی- مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران)-- دکتر منیژه سلیبمانی فر(دکترای تخصصی فیزیوتراپی-جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران)-- محسن صحرانورد(کارشناس ارشد فیزیوتراپی-عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی بوشهر)-- سید محمد حسین ساتری(کارشناس ارشد فیزیوتراپی--عضو سازمان بهزیستی استان بوشهر) ارایه این تکنیک برای اولین بار در استان بوشهر صورت میپذیرد

ارزیابی و درمانهای دستی ستون فقرات کمری با تکنیک مولیگان (سطح1)1393/12/21و1393/12/22برای آشنایی جامعه فیزیوتراپی باتکنیکهاودرمانهای جدید وآشنایی شرکت کنندگان با تکنیک مولیگان درارزیابی ودرمان مشکلات ستون فقرات کمری با اعضای کمیته علمیدکتر لیلا رهنما (دکترای تخصصی فیزیوتراپی -عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران)-- دکتر اکرم فرهادی(دکترای تخصصی سالمند شناسی- مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران)-- دکتر منیژه سلیبمانی فر(دکترای تخصصی فیزیوتراپی-جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران)-- محسن صحرانورد(کارشناس ارشد فیزیوتراپی-عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی بوشهر)-- سید محمد حسین ساتری(کارشناس ارشد فیزیوتراپی--عضو سازمان بهزیستی استان بوشهر) ارایه این تکنیک برای اولین بار در استان بوشهر صورت میپذیرد


کلمات کلیدی:
ستون     فقرات    
تعداد بازدید:   ۳۲

چاپ خبر | ارسال به دیگران

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >